Ne İş Yapsak.com' u Facebook' ta Takip Et ! Ne İş Yapsak.com' u Twitter' da Takip Et !Ne İş Yapsak RSS

Yeni Teşvikler Açıklandı

05/06/2009

yeni teşvikler, teşvik paketi, hibe, kredi, kobi kredileri, kobi destek, ticari kredi, destek kredisi, banka kredisi, kredisi, AB, Dunya Bankası, hibelerihibe, kredi, hibe ve krediler, hibe kredi, hibe krediler, kobi,kobi destek, banka kredisi, kredisi, AB, Dunya Bankası, tarımsal destekler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan ''Yatırımlarda Devlet Yardımları'', ''Aktif İşgücü Programlarının Güçlendirilmesi'' ve ''Kredi Garanti Desteği''ni içeren yeni paketin ayrıntıları şöyle:
Açıklanan yeni teşvik paketinde bölgeler sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre dört gruba ayrıldı. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri en yüksek 6 bölge 1’inci bölge, ikinci en yüksek 4 bölge 2’nci bölge, üçüncü en yüksek 8 bölge 3’üncü bölge ve sonda kalan 8 bölge ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri 4’üncü bölge oldu.
Bölgesel, sektörel ve büyük proje yatırımlarının halen yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 1’inci bölgede yüzde 10, 2’nci bölgede yüzde 8, 3’üncü bölgede yüzde ve 4’üncü bölgede yüzde 2 olarak uygulanacak.
Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hayata geçirilen yeni teşvik sisteminde bölgeler, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılarak belirlendi.
Teşvik programı kapsamında sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre 4 bölge şöyle:
 
BİRİNCİ BÖLGE
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Bursa, Eskişehir, Bilecik
- Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
- Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
 
İKİNCİ BÖLGE
- Adana, Mersin
- Aydın, Denizli, Muğla
- Antalya, Isparta, Burdur
- Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLGE
- Zonguldak, Karabük, Bartın
- Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
- Konya, Karaman
- Gaziantep, Adıyaman, Kilis
- Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
- Kayseri, Sivas, Yozgat
- Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir
- Samsun, Tokat, Çorum, Amasya.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLGE
- Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane
- Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
- Kastamonu, Çankırı, Sinop
- Erzurum, Erzincan, Bayburt
- Şanlıurfa, Diyarbakır
- Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
- Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
- Van, Muş, Bitlis, Hakkari
- Çanakkale'nin Bozcada ve Gökçeada ilçeleri.

YENİ PAKETİN AYRINTILARI
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan ''Yatırımlarda Devlet Yardımları'', ''Aktif İşgücü Programlarının Güçlendirilmesi'' ve ''Kredi Garanti Desteği''ni içeren yeni paketin ayrıntıları şöyle:
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI - YENİ SİSTEM

Yeni teşvik sisteminin hedefleri
1- Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
2- Rekabet gücünü artıracak, teknoloji ve ar-ge içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlara destek olmak,
3- Sektörel kümelenmeyi desteklemek,
4- Desteklenecek yatırım konularında ekonomik ölçek kriterlerini öne çıkarmak.
 
Teşvik araçları şöyle belirlendi:
1- Kurumlar/gelir vergisi indirimi,
2- SSK Primi İşveren Hissesinin Hazine tarafından karşılanması,
3- Faiz desteği,
4- Yatırım yeri tahsisi,
5- KDV istisnası,
6- Gümrük vergisi muafiyeti.
 
Büyük proje yatırımları
1- Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı.
''Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı'' için asgari 1 milyar lira tutarındaki yatırımlar.
''Diğer Kimyasal Ürünlerin İmalatı'' için asgari 300 milyon lira tutarındaki yatırımlar.
2- Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı.
- Asgari 1 milyar lira tutarındaki yatırımlar.
3- Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri.
4- Motorlu kara taşıtları imalatı.
- Asgari 250 milyon lira tutarındaki otomotiv yatırımları.
5- Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı.
- Asgari 50 milyon lira tutarındaki yatırımlar.
6- Liman ve liman hizmetleri.
- Asgari 250 milyon lira tutarındaki yatırımlar.
7- Elektronik sanayi yatırımları.
- Asgari 1 milyar lira tutarındaki LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar.
- Asgari 150 milyon lira tutarındaki modül panel üretimi yatırımları.
- Lazer TV, üç boyutlu TV'ler ve OLED TV ve benzeri TV üretimine yönelik yatırımlar.
- Asgari 50 milyon lira tutarındaki diğer elektronik sektörü (bilgi ve iletişim cihazları dahil) yatırımları.
8- Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı.
- Asgari 50 milyon lira tutarındaki yatırımlar.
9- İlaç imalatı.
- Asgari 100 milyon lira ve üzeri ilaç üretimi yatırımları.
10- Hava ve uzay taşıtları imalatı.
- Komple yeni veya asgari 50 milyon lira tutarındaki tevsi ve/veya ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar.
11- Makine imalatı yatırımları
- 50 milyon lira üzeri yatırımlar.
12- Madencilik yatırımları.
 
Bölgesel ve sektörel teşvik sistemi
- Bölgesel ve sektörel bazda desteklenecek yatırım konuları 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)- Düzey 2 esas alınarak belirlendi.
- İBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturuldu.
- 1. Bölgede, ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalat ve tıbbi, hassas ve optik alet yatırımları gibi yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar teşvik edilecek.
- 2. Bölgede nispeten teknoloji yoğun sektörler desteklenecek. Bu çerçevede; ağırlıklı olarak, makine imalat, akıllı çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo, yalıtım malzemeleri vb) kağıt, gıda ve içecek imalatı sektörleri teşvik edilecek.
- 3. ve 4. Bölgeleri oluşturan doğu ve güneydoğu bölgelerinde, tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eşya gibi emek yoğun sektörlerin yanı sıra turizm, sağlık ve eğitim yatırımları da teşvik edilecek.
 
Genel teşvik sistemi
Büyük yatırım ve bölgesel teşviklerden yararlanamayan yatırımların, mevcut sistemdeki kısıtlama ve asgari limitler güncellenerek Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnası ile desteklenmesine devam edilecek.
 
YATIRIM YERİ TAHSİSİ

- Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara yatırım yeri tahsis edilecek.
TEKSTİL TESİSLERİNDE TAŞINMA DESTEĞİ

- Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamülleri sektörlerinde faaliyette bulunan,
- Asgari 50 kişilik istihdam sağlayan,
- 31 Aralık 2010 tarihine kadar 1. ve 2. bölgelerden 3. ve 4. bölgelere taşınacak tesislere;
1- 5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranı yüzde 20 yerine yüzde 5 oranında uygulanacak,
2- 5 yıl süreyle mevcut istihdam da dahil olmak üzere bu tesislere taşındıkları bölgede (3. ve 4. bölgeler) uygulanan SSK işveren primi desteği sağlanacak,
3- Bu tesislerin 3. ve 4. bölgelere nakliye giderleri Hazine tarafından karşılanacak.
 
YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEN YARARLANMA KOŞULU

- Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.
- Bu çerçevede, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 31 Aralık 2010 tarihine kadar başlamış olan yatırımlara uygulanacak.
AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ

SON İKİ YILDA SAĞLANAN İSTİHDAM DESTEKLERİ

- İşveren priminin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanıyor.
- İlave olarak işe alınan gençler ile tüm kadınların işveren primleri, 5 yıl boyunca belirli oranlarda İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödeniyor.
- Özürlülerin işveren primleri Hazine tarafından karşılanıyor.
- İşsizlik ödeneği yüzde 11 oranında artırıldı.
- Geçici mali sıkıntı içindeki işyerlerinin, işçilerini çıkarmak yerine istihdam etmeye devam etmeleri halinde, işçilerin ücretlerinin belirli bir kısmı 6 aya kadar kamu tarafından üstleniliyor.
 
TOPLUM YARARINA İŞLER İÇİN OLUŞTURULAN ÇALIŞMA PROGRAMLARINA (TYÇP) KAYNAK ARTIRILACAK
- Okul, hastane ve benzeri sağlık kurumlarındaki bakım ve onarım
işleri,
- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü,
- Çevre düzenlemesi, arazi ıslahı,
- Park, bahçe düzenlemesi konularında kısa süreli geçici istihdam amaçlı programları genişletilecek.
- Program kapsamında 120 bin işsize doğrudan istihdam olanağı sağlanacak.
 
İŞKUR'UN MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ GENİŞLETİLECEK
- Vasıflı işgücü ihtiyacının karşılanması
- İşgücünün mesleki becerilerinin geliştirilmesi
- Eğitim süresince katılımcılara günlük 15 TL ödeme yapılması
- Program kapsamında 200 bin işsizimize eğitim sağlanacak.
 
KİŞİLERE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI VERİLECEK
- Projenin İŞKUR tarafından KOSGEB ile beraber yürütülmesi
- İşsizlere girişimcilik konusunda eğitim verilmesi
- Bireylere firma kurma ve işletme aşamasında danışmanlık hizmeti verilmesi
- Eğitim sonucunda, KOSGEB kriterleri çerçevesinde sunulacak projelere KOSGEB tarfından 4 bin lira hibe verilmesi
- Program kapsamında 10 bin kişiye girişimcilik eğitimi verilecek.
 
İŞBAŞI EĞİTİMLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ STAJLAR DESTEKLENECEK
- Meslek lisesi, dengi ve üstü eğitim kurumu mezunlarının yararlandırılması
- İş tecrübesi olmayan gençlere deneyim kazandırılması ve iş bulma olanağının artırılması
- Stajyerlere 6 aya kadar İŞKUR tarafından günlük 15 lira ödeme yapılması
- Program kapsamında 100 bin genç stajyer olarak istihdam edilecek.
 
İŞYERLERİNDE MEVCUT İSTİHDAMIN ÜZERİNDE YARATILACAK İLAVE İSTİHDAM İÇİN PRİM DESTEĞİ SAĞLANACAK
- İşyerlerinde Nisan 2009'daki mevcut istihdama ilave olarak işe alınan işçiler için uygulanacak.
- Başvuru süresi 2009 yılı sonunda sona erecek. Başvuru süresini 6 ay uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
- Asgari ücret üzerinden sosyal güvenlik primleri 6 ay boyunca kamu tarafından karşılanacak. Yararlanma süresini 6 ay uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
 
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURMA YETKİSİ VERİLECEK
- Geçici işlerde istihdam edilen kişilerin sosyal güvenlik ve ücret açısından güvence altına alınması
- İşçilerin ücret ve sosyal güvenlik haklarının özel istihdam bürolarınca karşılanması
- Özel istihdam büroları ile anlaşmalı işçilerin, işverenler tarafından geçici olarak sözleşme karşılığı istihdamı
 
AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ - ANALİTİK ÇALIŞMALAR
- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının Etkinliğinin Artırılması
- İstihdam Şurası Toplanması
- Fon Yararlanıcılarının Profillerinin Çıkarılması
- Teşviklerin Etkinliğinin İncelenmesi
- Mesleki Eğitimler ve Kullanılan Kaynağın Etkinliğinin İncelenmesi
 
KOBİ'LERE KREDİ GARANTİ DESTEĞİ
KOBİ'LER İLE MALİ SEKTÖR İLİŞKİSİ
Mart 2009 itibarıyla
- Nakdi Kredi Hacmi: 367 milyar lira
- Nakdi KOBİ Kredisi Hacmi: 84 milyar lira
- KOBİ Kredi Payı: yüzde 22,9
 
KREDİ GARANTİ DESTEĞİNİN AMAÇLARI
- KOBİ'lerin finansman imkanlarına daha kolay erişimi
- Üretim, istihdam ve ihracatta devamlılığın sağlanması
- Kefalet sisteminin etkin biçimde çalıştırılması
 
KREDİ GARANTİ DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
- Yıllık cirosu 25 milyon liranın altında ve en fazla 250 çalışanı
olan,
- 30 Haziran 2008 tarihinden önceki iki yıl içinde takibe düşmüş borcu olmayan ve kamuya vadesi geçmiş borcu bulunmayan işletmeler.
 
HANGİ TÜR KREDİLER DESTEK KAPSAMINDA YER ALACAK
- Türk Lirası ya da döviz cinsinden olan
- Asgari 1 yıl azami 4 yıl vadeye sahip olan
- Mevcut kredilerden yenilenen krediler
- İlave sağlanacak krediler
- Yeni sağlanacak krediler
 
KEFALET BAŞVURU SÜRESİ NE OLACAK?
- Kanunun yasalaşmasından sonra çıkacak Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanmasını takiben iki yıl içinde kullanılacak krediler bu destekten yararlanacaktır.
 
HAZİNE DESTEĞİ ARACILIĞIYLA NE ORANDA KEFALET SAĞLANACAK?
- Hazine desteği ile Kredi Garanti Kurumunca kredinin yüzde 65'ine kefalet sağlanacak, kredi riskinin yüzde 35'i ise bankalar tarafından üstlenilecektir.
 
HAZİNE DESTEĞİNİN TUTARI NE OLACAK?
- Kredi garanti kurumlarına toplam ilk etapta 1 milyar Türk Lirası kaynak aktarılacaktır.
- Bu kaynak en az 10 milyar Türk Liralık krediye kefalet sağlanmasına imkan verecektir.
(Kaynak: AA)




Toplam Yorum Sayısı : 16
 • hüzeyfe şahinbende Kayseri'de bir iş kurmak ve 5 kişi civarında personel çalıştırmayı düşünüyorum ve modüler mobilya imalat etmek istiyorum bana devlet baba ne gibi teşvik sağlar ve bana ne kadar yardımcı olur.gerçekten bu tarz teşvikler varmıdır varsa izlenmesi gereken yollar nelerdir cevabınızı bekliyorum.kayseriden Hüzeyfe Şahin yaş 25 .....

  hüzeyfe şahin

  bende Kayseri'de bir iş kurmak ve 5 kişi civarında personel çalıştırmayı düşünüyorum ve modüler mobilya imalat etmek istiyorum bana devlet baba ne gibi teşvik sağlar ve bana ne kadar yardımcı olur.gerçekten bu tarz teşvikler varmıdır varsa izlenmesi gereken yollar nelerdir cevabınızı bekliyorum.kayseriden Hüzeyfe Şahin yaş 25 .....

 • sibel ödemişÇocuklar veya kadınlara yönelik girişimde bulunmak istiyoruz.Devletin bu yönde sağladığı teşvikler var mıdır? Konuya çok yabancıyız.Detaylı bilgiyi nereden ve nasıl alabiliriz.

Tşk.
İyi akşamlar

  sibel ödemiş

  Çocuklar veya kadınlara yönelik girişimde bulunmak istiyoruz.Devletin bu yönde sağladığı teşvikler var mıdır? Konuya çok yabancıyız.Detaylı bilgiyi nereden ve nasıl alabiliriz.

  Tşk.
  İyi akşamlar

 • turgut KARADOĞANBende ahşap mobilya ve dekorasyon imalatı için on kişiyi istihdam edecek bir yer açmayı düşünmekteyim. Ardahan GÖLE . Acaba teşvik alabilirmiyim.

  turgut KARADOĞAN

  Bende ahşap mobilya ve dekorasyon imalatı için on kişiyi istihdam edecek bir yer açmayı düşünmekteyim. Ardahan GÖLE . Acaba teşvik alabilirmiyim.

 • mustafa zararsızkapalı halı saha yaptırmak istiyorum.devletin bu sosyal tesislerle ilgili bir kredi desteği varmı bir kısmını hibe veya faizsiz destek gibi projeleri bulunuyormu varsa ne yapmamız gerekmektedir.karapınar konya 5354124767

  mustafa zararsız

  kapalı halı saha yaptırmak istiyorum.devletin bu sosyal tesislerle ilgili bir kredi desteği varmı bir kısmını hibe veya faizsiz destek gibi projeleri bulunuyormu varsa ne yapmamız gerekmektedir.karapınar konya 5354124767

 • Erdal CalikMerhaba! Benim sorum su olacak, Bir Kapali Hali Saha Kompleksi düsünüyorm 7 kisilik bir Yeni is imkani doguracaktir. Bu konuda tesvik primi varmidir? varsa ne kadardir? Bu konuda yardimci olursaniz cok sevinirim. Bölge 3.

tskler

  Erdal Calik

  Merhaba! Benim sorum su olacak, Bir Kapali Hali Saha Kompleksi düsünüyorm 7 kisilik bir Yeni is imkani doguracaktir. Bu konuda tesvik primi varmidir? varsa ne kadardir? Bu konuda yardimci olursaniz cok sevinirim. Bölge 3.

  tskler

 • zübeyit yargıslm ben vandan yazıyorum arsam var ve ben buraya halı saha kurmak istiyorum devletin bana verceği bir destek varmı varsa nasıl yararlanabilirim tşkler

  zübeyit yargı

  slm ben vandan yazıyorum arsam var ve ben buraya halı saha kurmak istiyorum devletin bana verceği bir destek varmı varsa nasıl yararlanabilirim tşkler

 • SADIK ORHANslm ben ltd. sirket sahibiyim istanbulda halı saha yapmak istiyorum devlet teşfiğinden ne gibi ve nasıl faydalanabilirim

  SADIK ORHAN

  slm ben ltd. sirket sahibiyim istanbulda halı saha yapmak istiyorum devlet teşfiğinden ne gibi ve nasıl faydalanabilirim

 • isa orhanMerhaba,

Ardahan ili Çıldır ilçesinde Kapalı Halısaha kurmak istiyorum. 
Arsam mevcut.
Bu durumda devlet teşviki veya hibeli kredisi var mıydı?
Yardımcı olursanız sevinirim.

Teşekküreler..

  isa orhan

  Merhaba,

  Ardahan ili Çıldır ilçesinde Kapalı Halısaha kurmak istiyorum.
  Arsam mevcut.
  Bu durumda devlet teşviki veya hibeli kredisi var mıydı?
  Yardımcı olursanız sevinirim.

  Teşekküreler..

 • ibrahim halil ünlüşanlıurfanın gözde yerine üstü kapalı halısaha kurmak istiyorum. Arazi hazır bu teşvikten nasıl yararlanabilirim. Bundan başka devletin vereceği teşvik kredisi veya hibe si varmı. Cevap yazarsanız sevinirim.

  ibrahim halil ünlü

  şanlıurfanın gözde yerine üstü kapalı halısaha kurmak istiyorum. Arazi hazır bu teşvikten nasıl yararlanabilirim. Bundan başka devletin vereceği teşvik kredisi veya hibe si varmı. Cevap yazarsanız sevinirim.

 • hulya yotazben kesan sigilli koyundenim,bir kucuk bakkal acmak istiyorum,ama sermayem yok ,bu kredilerden nasil yaralanabilirim,lutfen bilen cevap versin,simdiden tesekkurler.

  hulya yotaz

  ben kesan sigilli koyundenim,bir kucuk bakkal acmak istiyorum,ama sermayem yok ,bu kredilerden nasil yaralanabilirim,lutfen bilen cevap versin,simdiden tesekkurler.

 • mevlüt şahinMerhaba ben artvin arhavi ilçesinde iki projem var ama maddi imkansızlıklardan dolayı gerçekleştiremiyorum1- soguk hava deposu kurmak istiyorum 500 tonluk 2-pvc ve hdpe esaslı boru üretimi yapan yaklaşık 100 kişinin çalışacağı bir fabrika açmak istiyorum bununla ilgili nasıl bir yol izleyeceğimi bana izah edebilirmisiniz
saygılarımla,

  mevlüt şahin

  Merhaba ben artvin arhavi ilçesinde iki projem var ama maddi imkansızlıklardan dolayı gerçekleştiremiyorum1- soguk hava deposu kurmak istiyorum 500 tonluk 2-pvc ve hdpe esaslı boru üretimi yapan yaklaşık 100 kişinin çalışacağı bir fabrika açmak istiyorum bununla ilgili nasıl bir yol izleyeceğimi bana izah edebilirmisiniz
  saygılarımla,

 • kadir akpınarhalısahalarla ilgili yoğun sorular var. bu konudaki yaratıcı fikirlere teşvik söz konusu olur mu?

  kadir akpınar

  halısahalarla ilgili yoğun sorular var. bu konudaki yaratıcı fikirlere teşvik söz konusu olur mu?

 • abdullah soyakben niğde ilinde kapalı halı saha yaptırmak istiyorum. bu konuda devletin hem yer için hemde maliyet için herhangi bir teşviği varmı. tesekurler.

  abdullah soyak

  ben niğde ilinde kapalı halı saha yaptırmak istiyorum. bu konuda devletin hem yer için hemde maliyet için herhangi bir teşviği varmı. tesekurler.

 • Abdulkadir Baldemirmerhaba ben bir spor merkezinde idareci olarak çalışmaktayım. Kendime ait bir spor tesisim olsun istiyorum. Destekleme ile ilgili fazla bilgi sahibi değilim spor tesisi kurulumunda KOSGEB destek verirmi verirse kurulum maaliyeti yaklaşık 500,000 tl yi buluyor bunun nekadarını karşılar. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar…

  Abdulkadir Baldemir

  merhaba ben bir spor merkezinde idareci olarak çalışmaktayım. Kendime ait bir spor tesisim olsun istiyorum. Destekleme ile ilgili fazla bilgi sahibi değilim spor tesisi kurulumunda KOSGEB destek verirmi verirse kurulum maaliyeti yaklaşık 500,000 tl yi buluyor bunun nekadarını karşılar. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar…

 • fatih tulamerhaba ben kapalı halı saha yaptırmak istiyorum devlet spor tesisi için hibe veya teşvik veriyor mu?

  fatih tula

  merhaba ben kapalı halı saha yaptırmak istiyorum devlet spor tesisi için hibe veya teşvik veriyor mu?

 • MESÜT ASLANGÜNEY SPOR GÜNEYDOGUDA HALISAHA İMALATI 05354116448 HİZMETİNİZDE 05356024702

  MESÜT ASLAN

  GÜNEY SPOR GÜNEYDOGUDA HALISAHA İMALATI 05354116448 HİZMETİNİZDE 05356024702

Yorum Ekle