Ne İş Yapsak.com' u Facebook' ta Takip Et ! Ne İş Yapsak.com' u Twitter' da Takip Et !Ne İş Yapsak RSS

Tarımsal Destekler, Hibeler ve Krediler

08/02/2010

tarımsal destek,çiftçiye hibe ve kredi,kosgeb banka kredisi,çiftçilere mazot tahıl hibesi,tarımda kredi,tarımda hibe, çiftçi kredilerihibe, kredi, hibe ve krediler, hibe kredi, hibe krediler, kobi,kobi destek, banka kredisi, kredisi, AB, Dunya Bankası, tarımsal destekler

Kamuoyunda tarıma çok büyük destekler verildiği görüşü yaygın. Çiftçiler ise genellikle desteklerin yetersizliğinden ve zamanında ödenmemesinden yakınır.
 
Bu nedenle tarımsal destekler her zaman tartışma konusu olur. Desteklerin miktarı, açıklanması, ödenmesi her zaman üretici ile hükümeti karşı karşıya getirir. Genellikle seçim olan yıllarda destekler daha yüksek açıklanır ve daha erken ödenir. Seçimin olmadığı yıllarda ise tersi olur.
 
Başta destekler olmak üzere bir çok sorununa rağmen, son yıllarda tarıma olan ilgi artıyor. Sektöre dışarıdan ciddi yatırımlar yapılıyor. Bir çok işadamı, holding, daha önce tarımla ilgisi olmayan girişimci tarıma yatırım yapıyor.
 
Bankalar, tarım sektörüne yönelik çok farklı kredi paketleri ile kredi desteği sağlıyor. Tarımsal kredi hacmi 13 milyar lirayı aştı. Yakın zamanda 15 milyar liraya ulaşması bekleniyor.
 
Tarıma olan bu ilginin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. İlgi arttıkça tarımsal desteklere ilişkin sorular, beklentiler, bilgi ihtiyacı da önem kazanıyor.

Sektöre yatırım yapmak isteyenlerin sıklıkla sordukları sorular şöyle:
Tarıma ne kadar destek veriliyor?
Daha çok hangi ürünler destekleniyor?
Ne kadar prim veriliyor?
Mazot ve gübre desteği ne kadar?
Destekler ne kadar sürede ödeniyor?
 
Sorular uzayıp gidiyor. Bu sorulara yanıt vermeden önce bir durum tespiti yapmakta yarar var.
Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler tarımsal destekleri 5 yıllık programlar ile açıklıyor. Üretici, hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilerek, önünü görerek üretim kararını veriyor. Türkiye’de ise, destekler genellikle bir yıl gecikmeli açıklanıyor. Çiftçi üretiyor, hasadını yapıyor, ürününü satıyor ondan sonra ne kadar destek alacağını öğrenebiliyor. Böyle olunca tarımda üretim planlaması yapmak güçleşiyor.
 
2009 ürün yılına ilişkin destekler 11 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete’de açıklandı. Bu desteklerin ödemeleri ise 2010 bütçesinden yapılacak.
 
Daha çarpıcı bir örnekle açıklamak gerekirse, üç yılı aşkın bir süre üzerinde çalışılan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ilk kez 2010 yılında uygulanacak. Bundan böyle 16 üründe destekleme primleri belirlenen 30 havzaya göre verilecek. Çiftçiler 2010 ürünü buğdayın ekimini yaptı. Ancak, henüz ne kadar destek verileceği belli değil. Üstelik buğdaya alternatif ürünler var. Trakya’daki bir çiftçi buğday, ayçiçeği, kanola ve diğer ürünlere verilecek desteği şimdiden bilirse hangi ürünü ekeceğine karar vermiş olur. Üretim planlaması da böyle sağlanır.
 
Resmi Gazete’de yayınlanan 2009 desteklerine göre tarımsal üretimde 6 ana başlıkta oluşan tarım destekleri şöyle:
 
1- Alan bazlı destekler: Destekleme bütçesinin yaklaşık yüzde 39’unu oluşturan alan bazlı destekler, mazot, kimyevi gübre, toprak analizi, organik tarım, iyi tarım, örtü altı iyi tarım, alternatif ürün(tütün) ve fındık destekleri olmak üzere 8 ana destek kaleminden oluşuyor. Kimyevi gübre desteği ürüne göre dekar başına 3 lira ile 5.5 lira arasında değişiyor. Mazot desteği ise, dekar başına 2 lira ile 5.5 lira arasında değişiyor. Toprak analizi yaptıran çiftçilere dekar başına 2.5 lira destek veriliyor. Alan bazlı destek kapsamında tütüne alternatif ürün yetiştiren çiftçilere 2009 üretim yılı için dekara 120 lira destek veriliyor. Bu destek, Adıyaman, Batman, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mardin, Muş ve Trabzon illerindeki üreticileri kapsıyor.
Organik tarım yapan üreticilere dekar başına 20 lira destek ödeniyor. İyi tarım uygulamaları ile meyve ve sebze üretimi yapanlar dekara 15 lira destek alırken örtüaltında(seracılık) iyi tarım uygulaması ile üretim yapanlar dekar başına 75 lira destek alıyor.
 
Bu yıl ilk kez fındıkta alan bazlı destek kapsamına alındı. Buna göre fındık üreticilerine dekara 150 lira ödeme yapılacak. Ayrıca, fındığını söken çiftçiye dekar başına 150 lira, fındık yerine üreteceği alternatif ürün içinde 150 lira olmak üzere toplam 300 lira alan bazlı destek ödemesi yapılacak.

   
ALAN BAZLI DESTEKLER (Dekar)
Destek Konusu TL
30 Ocak 2008 Kocaeli
30 Ocak 2008 Kocaeli
Alternatif Ürün (Tütün) 120,0
Toprak Analizi 2,5
Organik Tarım 20,0
İyi Tarım (Meyve-sebze) 15,0
Örtüaltı İyi Tarım 75,0
Mazot
Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali 2,0
Hububat, Yem bit., Baklagiller,Yumru bit., Sebze Meyve 3,25
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri 5,5
Kimyevi Gübre
Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali 3,00
Hububat, Yem bit., Baklagiller,Yumru bit., Sebze Meyve 4,25
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri 5,5
Fındık
Alan Bazlı 150,0
Alternatif Ürün 300,0
     

2- Fark ödemesi(prim) desteği:

Fark ödemesi(prim desteği) başlığı altında 16 ürüne destek veriliyor. Kütlü pamukta sertifikalı tohum kullanan üreticiler kilogram başına 42 kuruş, sertifikasız tohum kullanarak kütlü pamuk üreten çiftçiler ise 35 kuruş destekleme primi alacak. Yağlık ayçiçeği üreten çiftçiler 21 kuruş, soya fasulyesi üretenler 23 kuruş, sertifikalı soya fasulyesi üretenler 27,5 kuruş alacak. Kanola eken çiftçiler 23 kuruş, aspir üretenler 25 kuruş, zeytinyağı üreticileri ise 25 kuruş destekleme primi alacak.Bakliyat ürünlerinden kuru fasulye, nohut ve mercimeğe kilogram başına 10 kuruş prim veriliyor. Çeltik primi de 10 kuruş.Hububat ürünlerinde ise buğday destekleme primi 5 kuruş, arpa, çavdar ve yulafta 4 kuruş. Çay destekleme primi ise ton başına 115 lira.

 

     
FARK ÖDEMESİ
Destek Konusu TL
Yağlık Ayçiçeği 0,210
Kütlü Pamuk Sertifikalı 0,420
Sertifikasız 0,350
Soya Fasulyesi Sertifikalı 0,275
Sertifikasız 0,230
Kanola 0,230
Dane Mısır 0,040
Aspir 0,250
Zeytinyağı 0,250
Kuru fasulye, Nohut, Mercimek 0,100
Çay 0,115
Buğday 0,050
Çeltik 0,100
Arpa, Çavdar, Yulaf 0,040
     

3- Hayvancılık destekleri: 2009 verileri ile toplam tarımsal destek bütçesinin yüzde 22’sini hayvancılık destekleri oluşturuyor. Hayvancılık destekleri içerisinde ise en büyük destek kalemini ilk kez 2008’de uygulanmaya başlanan hayvan başına destek oluşturuyor. Bu kapsamda anaç sığır için hayvan başına 225 lira destek veriliyor. Soykütüğüne kayıtlı sığırlar için 50 lira ilave destek veriliyor. Hastalıktan ari işletmelerde ise hayvan başına destek 300 lira. Manda başına destek ise 250 lira. Küçük baş hayvancılıkta ise koyun ve keçi başına 10 lira destek var. Bu yıl ilk kez küçükbaş hayvan sütü de destekleme kapsamına alındı. Koyun ve keçi sütüne kilogram başına 10 kuruş prim desteği ödeniyor.

Hayvancılık desteklerinin önemli kalemlerinden biride yem bitkileri desteği. 2009’da sulu yonca üreten çiftçiler dekara 115 lira destekleme alacak. Kuru yonca desteği dekar başına 70 lira, korunga üretiminde dekar başına 75 lira ile destekleniyor. Tek yıllık yem bitkileri desteği dekara 30 lira, silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık sulu mısırın desteği ise dekar başına 45 lira. Silajlık kuru mısır desteği 30 lira, yapay çayır ve mera desteği ise 75 lira olarak uygulanıyor.

Süt üreticilerine kilogram başına 4 kuruş teşvik primi ödeniyor. Küçükbaş hayvan(koyun-keçi) sütüne ise kilogram başına 10 kuruş destek primi verilecek.Sütte fiyat regülasyonunu sağlamak amacıyla süttozu ithalatı yerine süt tozu üreten işletmelere ise kilogram başına 3 lira destek ödemesi yapılması öngörülüyor.

Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan ve hayvanlarını Et ve Balık Kurumu kombinalarında veya Et ve Balık Kurumunun anlaşma yaptığı özel kombinalarda kestiren Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerindeki yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının her kilogramı için 1.5 lira kırmızı et teşvik primi ödeniyor.

Arı yetiştiriciliği yapan ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile kovan başına 6 lira destek veriliyor. Bombus arısı desteği ise koloni başına 50 lira.

Hayvancılıkta ayrıca tiftik keçisi yetiştiriciliğine, ipekböceği yetiştiriciliğine, su ürünleri yetiştiriciliğine destek sağlanıyor.

Soykütüğü - Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılar için dişilerine Brucellosis S- 19 aşısı yaptırmak şartıyla yetiştiricilere buzağı başına 80 lira destek veriliyor. Ayrıca, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan proje kapsamına alınan yetiştiricilere koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına ödeme yapılıyor

 

     
HAYVANCILIK DESTEKLERİ
Destek Konusu TL
Yem Bitkileri (Dekar) Yonca (sulu) 115,0
Yonca (kuru) 70,0
Korunga 75,0
Tek Yıllıklar 30,0
Silajlık Tek Yıllıklar 45,0
Silajlık Mısır (sulu) 45,0
Silajlık Mısır (kuru) 30,0
Yapay Çayır-Mera 75,0
Arıcılık (kovan başı) 6,0
Su Ürünleri (Kg) Alabalık 0,650
Çipura-Levrek 0,850
Yeni Türler 1,000
Midye 0,100
Yavru (adet) 0,050
Süt Primi (Kg) B.baş 0,040
K.baş 0,100
Hayvan Başı Ödeme (baş) Sığır 225
Manda 250
Sığır Soykütüğü 50,0
Sığır Hast.Ari 300,0
Koyun-Keçi 10,0
Tiftik Üretimi Desteği (Kg) Oğlak Tiftiği 12,0
Ana Mal (İnce, İyi) 11,0
Tali 8,0
İpekböceği Desteği (Kg) Tohum (Kutu/Kg) 25,0
1.Sınıf Koza 15,0
Diğer 10,0
Damızlık Koza 18,0
Bambus Arısı Desteği (Koloni) 50,0
Et Desteği 1,5
Gıda Güvenliği Desteği 2.200,0
Buzağı Desteği (baş) Brusella S-19 Aşısı 20,0
Suni Tohumlama 60,0
Kuzu , Oğlak Rev - 1 Aşısı (baş) 4,00
Süt Fiyat Regülasyonu 3,00
     

4- Sertifikalı tohum ve fidan destekleri: Sertifikalı tohum ve sertifikalı fidan kullanımında dekar başına, sertifikalı tohum üretiminde ise kilogram başına yapılan destekler tohumda ağırlıklı olarak hububat, bakliyat ve yağlı tohum ürünlerini, fidan desteğinde ise meyvecilik ve zeytin fidanını kapsıyor.

5- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı desteği: Avrupa Komisyonu tarafından Ortak Tarım Politikasının şekillendirilmesi için kullanılan araçlardan biri olan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA-FADN), Avrupa Birliği üyesi ülkeler için 1965 yılından bu yana zorunlu olarak uygulanıyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında Türkiye’de Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar 2007 yılından bu yana sürdürülüyor. Sisteme çiftçilerin katılımını teşvik etmek amacıyla dokuz pilot ilde (Adana, Konya, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Giresun, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir) 2008 ve 2009 yıllarında uygulanan anketlere katılan çiftçilere katılım desteği ödemesi yapılıyor. İşletme başına 300 TL ödeme yapılması öngörülüyor.

 

     
DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
Destek Konusu TL
Sertifikalı Tohumluk Kullanımı (Dekar)
Buğday, yonca 5,00
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 3,50
Çeltik, yer fıstığı 8,00
Nohut, kuru fasulye, mercimek 6,00
Susam, kolza (kanola), aspir 4,00
Patates 20,00
Korunga, fiğ 3,00
Sertifikalı Fidan Kullanımı (Dekar) Standart - Sertifikalı (TL/da)
Bodur ve Yarı Bodur Meyve Türleri ile Bahçe Tesisi 150,00 - 300,00
Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme 0,00 - 250,00
Zeytinde (Gemlik Hariç) Çeşidi İle Bahçe Tesisi 50,00 - 100,00
Zeytinde Gemlik Çeşidi İle Bahçe Tesisi 25,00 - 50,00
Bağ ve Diğer Meyve Türleri ile Bahçe Tesisi 100,00 - 200,00
Sertifikalı Antep Fıstığı Anacı İle Bahçe Tesisi 0,00 - 50,00
Virüsten Ari Fidanlara İlave Olarak 50,00 - 100,00
Sertifikalı Tohumluk Üretimi (Kg)
Buğday 0,10
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates 0,08
Çeltik 0,25
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ 0,50
Soya 0,35
Kanola 1,20
Susam 0,60
Yonca 1,50
Yer fıstığı 0,80
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (İşletme) 300,00
     

6- Diğer destekler

Telafi edici ödemeler kapsamında patates siğili için patates üreticilerine dekar başına 110 lira telafi edici ödeme yapılıyor.

Çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması (ÇATAK) programı kapsamında dekara 60 lira ile 135 lira arasında destek veriliyor.

Tarımsal destekler için 2010 yılı bütçesinden ayrılan ödenek 5 milyar 605 milyon lira. Bu kaynakla 2009 yılı destekleri ödenecek. 2010 yılında ise havza modeli kapsamında destekler belirlenecek ve ödemeleri 2011’de yapılacak.

Bunlar üretime yönelik destekler. Ayrıca, ihracat destekleri, faiz desteği, kırsal kalkınma ve hibe destekleri de var.

Tarım Kanunu’na göre destekleme bütçesi Gayri Safi Milli Hasıla’nın enaz yüzde 1’i kadar olması gerekirken, bu oran yüzde 0.49’larda kalıyor. Üstelik verilen bu destekler de ne yazık ki verimli kullanılamıyor. Destekleme bütçesi ile ilgili sağlıklı bir planlama yapılmadığı için genellikle “biz bu parayı nasıl dağıtırız” yaklaşımı ile destekleme bütçesi harcanıyor. Böyle olunca desteği veren de alanda memnun olmuyor ve tarımda istenen hedeflere ulaşılamıyor.

 

     
ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI
Destek Konusu TL
I Kategori (dekar) 60
II Kategori (dekar) 60
     

 

     
TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER
Destek Konusu TL
Patates Siğili (Dekar) 110
   

istekobi.com.tr
Toplam Yorum Sayısı : 12
 • resul dınc donum basına verılen 150 lıra fındık destegı ne zaman hangi ay verılecek fındık sezonu geldı hala verılmedı bu konuyla artık ılgılenın fındıkcı oluyor artıkkk bır el uzatılmayacakmı

  resul dınc

  donum basına verılen 150 lıra fındık destegı ne zaman hangi ay verılecek fındık sezonu geldı hala verılmedı bu konuyla artık ılgılenın fındıkcı oluyor artıkkk bır el uzatılmayacakmı

 • mustafa dönmezslm istanbulluyum köye yerlesicem hayvancılık yapıcam tarım isleriyle uglasıcam devlet kredisi nasıl alabilirim tesekkürler bir_damla_sevgi52hotmail.com

  mustafa dönmez

  slm istanbulluyum köye yerlesicem hayvancılık yapıcam tarım isleriyle uglasıcam devlet kredisi nasıl alabilirim tesekkürler bir_damla_sevgi52hotmail.com

 • hasan yılmazAB Standartarında Yüksek Teknolojili Tam Donanımlı Ahır ve Çiftlik Projeleri Çizilir…


HRC MÜHENDİSLİK PROJE VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Hasan Yılmaz
Proje Yöneticisi
		
0536 780 91 09 
hrcproje@gmail.com

Firmamız siz yatırımcıların hibe programlarından yararlanması için proje hazırlama ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hrc mühendislik proje ve yatırım danışmanlığı bünyesinde;

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı (KKYDP) çerçevesindeki:
-Tarımsal yatırımlar
-Makine ekipman alımı
-Hayvancılık hibe projeleri için
Proje hazırlama ve danışmanlık hizmeti vermekte olup ayrıca,
-Yapılacak yatırımların; tesis kurulumu, makine, teçhizat ve ekipmanların maliyet raporları da hazırlanmaktadır.


Diğer Proje Konu Başlıkları
Hayvancılık Projeleri
Tarımsal Kredi Fizibilite Raporları
Mimari-Statik-Çelik ve Mekanizasyon Avan Projeleri
AB Hibe Kredisi Başvuru Aşamaları
Ahır ve Çiftlik Yatırımları Yol Haritası
Modern Ahırlar
Ahır Tipleri
Kapalı Bağlı Sistem Ahır Projeleri
Yarı Açık Sistem Ahır Projeleri
Açık Sistem Ahır Projeleri
Serbest Duraklı Ahırlar
Kapalı ve Sıcak Ahır Planları
Modern Ahır Tasarım ve Projelendirme
AB Standartlarında Ahır Sistemleri
Çelik Ahır Tasarım ve Çizim Kuralları
Ahır Yapımı Standart ve Kuralları
Süt İneği Ahırları
Sağmal Ahır Projeleri
Süt Sığırcılığı Ahır ve Çiftlik Projeleri
Besi Ahırları, Hayvan Barınakları
Besisicilik Çiftlik Projeleri
Büyük Baş Hayvan Ahırları
Kapalı Sistem Ahırlar
Açık Sistem Ahırlar
AB Standatlarına Uygun Yüksek Teknolojili Ahırlar
Süt Sığırcılığına Uygun Soğuk Ahır Tipleri
Basit ve Modern Ahır Planları Örnek Projeleri
Süt Sağım Üniteleri
Süt Sağım ve Depolama Odaları
Süt Toplama ve Soğutma Tankları
Paralel Süt Sağım Ünitesi
Rotary Süt Sağım Ünitesi
Makineli Sağım Yöntemleri
Otomatik Sağım Sistemleri
Kaba Yem Deposu Projeleri
Yem Siloları,
Yem Depolama ve Servis Mekanizasyon Projeleri
Ot, Saman ve Yonca Balyası Depoları
Yem Hazırlama ve Dağıtım Sistemleri Mekanizasyon Projeleri
Gübre Yönetimi Projeleri
Gübre Toplama, Ayrıştırma, Dağıtım ve Depolama Projeleri
Gübre Çukuru ve Güber Havuzları
Gübre Sıyırıcı ve Taşıma Kanalları
Yatak Demiri ve Yemlik Kilidi Projeleri
Ahır Çelik Çatı Projeleri
50 Baş Kapasiteli Süt Sığırcılığı Ahır Projesi
150 Baş Kapasiteli Besi Ahır Projesi
100 Baş Kapasiteli Tam Teşekküllü Modern Ahır Projesi
500 Baş Kapasiteli AB Standartlarında Ahır Projesi
1000 Baş Kapasiteli Yüksek Teknolojili Tam Donanımlı Ahır Projesi
Ahır Mekanizasyon Sistemleri Projesi
500 Baş Modern Ahır Fizibilite Raporu
1000 Baş Kapsiteli Tam Donanımlı Ahır Fizibilite Raporu
Biyogaz Üretimi Yapılan Ahır Projeleri
Biyogazdan Elektrik Üreten Ahırlar
Gübreden Biyogaz Üretim Yöntemleri
Düşük Maliyetli Yarı Açık Ahırlar
Ahşap-Ağaç Sistem Ahır Projeleri
Ahır Çizimi, Fizibilete Raporu, Ahır Kredisi AB Hibe Başvurusu

İlgili linkler:

http://modernciftlik.tiybe.com/index/sayfa/hakkimizda
http://www.ahirprojeleri.blogcu.com/
http://ahirekipmanlari.blogspot.com/

  hasan yılmaz

  AB Standartarında Yüksek Teknolojili Tam Donanımlı Ahır ve Çiftlik Projeleri Çizilir…


  HRC MÜHENDİSLİK PROJE VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI

  Hasan Yılmaz
  Proje Yöneticisi

  0536 780 91 09
  hrcproje@gmail.com

  Firmamız siz yatırımcıların hibe programlarından yararlanması için proje hazırlama ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  Hrc mühendislik proje ve yatırım danışmanlığı bünyesinde;

  Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı (KKYDP) çerçevesindeki:
  -Tarımsal yatırımlar
  -Makine ekipman alımı
  -Hayvancılık hibe projeleri için
  Proje hazırlama ve danışmanlık hizmeti vermekte olup ayrıca,
  -Yapılacak yatırımların; tesis kurulumu, makine, teçhizat ve ekipmanların maliyet raporları da hazırlanmaktadır.


  Diğer Proje Konu Başlıkları
  Hayvancılık Projeleri
  Tarımsal Kredi Fizibilite Raporları
  Mimari-Statik-Çelik ve Mekanizasyon Avan Projeleri
  AB Hibe Kredisi Başvuru Aşamaları
  Ahır ve Çiftlik Yatırımları Yol Haritası
  Modern Ahırlar
  Ahır Tipleri
  Kapalı Bağlı Sistem Ahır Projeleri
  Yarı Açık Sistem Ahır Projeleri
  Açık Sistem Ahır Projeleri
  Serbest Duraklı Ahırlar
  Kapalı ve Sıcak Ahır Planları
  Modern Ahır Tasarım ve Projelendirme
  AB Standartlarında Ahır Sistemleri
  Çelik Ahır Tasarım ve Çizim Kuralları
  Ahır Yapımı Standart ve Kuralları
  Süt İneği Ahırları
  Sağmal Ahır Projeleri
  Süt Sığırcılığı Ahır ve Çiftlik Projeleri
  Besi Ahırları, Hayvan Barınakları
  Besisicilik Çiftlik Projeleri
  Büyük Baş Hayvan Ahırları
  Kapalı Sistem Ahırlar
  Açık Sistem Ahırlar
  AB Standatlarına Uygun Yüksek Teknolojili Ahırlar
  Süt Sığırcılığına Uygun Soğuk Ahır Tipleri
  Basit ve Modern Ahır Planları Örnek Projeleri
  Süt Sağım Üniteleri
  Süt Sağım ve Depolama Odaları
  Süt Toplama ve Soğutma Tankları
  Paralel Süt Sağım Ünitesi
  Rotary Süt Sağım Ünitesi
  Makineli Sağım Yöntemleri
  Otomatik Sağım Sistemleri
  Kaba Yem Deposu Projeleri
  Yem Siloları,
  Yem Depolama ve Servis Mekanizasyon Projeleri
  Ot, Saman ve Yonca Balyası Depoları
  Yem Hazırlama ve Dağıtım Sistemleri Mekanizasyon Projeleri
  Gübre Yönetimi Projeleri
  Gübre Toplama, Ayrıştırma, Dağıtım ve Depolama Projeleri
  Gübre Çukuru ve Güber Havuzları
  Gübre Sıyırıcı ve Taşıma Kanalları
  Yatak Demiri ve Yemlik Kilidi Projeleri
  Ahır Çelik Çatı Projeleri
  50 Baş Kapasiteli Süt Sığırcılığı Ahır Projesi
  150 Baş Kapasiteli Besi Ahır Projesi
  100 Baş Kapasiteli Tam Teşekküllü Modern Ahır Projesi
  500 Baş Kapasiteli AB Standartlarında Ahır Projesi
  1000 Baş Kapasiteli Yüksek Teknolojili Tam Donanımlı Ahır Projesi
  Ahır Mekanizasyon Sistemleri Projesi
  500 Baş Modern Ahır Fizibilite Raporu
  1000 Baş Kapsiteli Tam Donanımlı Ahır Fizibilite Raporu
  Biyogaz Üretimi Yapılan Ahır Projeleri
  Biyogazdan Elektrik Üreten Ahırlar
  Gübreden Biyogaz Üretim Yöntemleri
  Düşük Maliyetli Yarı Açık Ahırlar
  Ahşap-Ağaç Sistem Ahır Projeleri
  Ahır Çizimi, Fizibilete Raporu, Ahır Kredisi AB Hibe Başvurusu

  İlgili linkler:

  http://modernciftlik.tiybe.com/index/sayfa/hakkimizda
  http://www.ahirprojeleri.blogcu.com/
  http://ahirekipmanlari.blogspot.com/

 • Şaban Aksoytarımsal projeleriniz, hibe, destek ve kredi başvurularınız profesyonel ekibimiz tarafından hazırlanır. Ziraat Mühendisi Şaban Aksoy - 0535 954 1601

  Şaban Aksoy

  tarımsal projeleriniz, hibe, destek ve kredi başvurularınız profesyonel ekibimiz tarafından hazırlanır. Ziraat Mühendisi Şaban Aksoy - 0535 954 1601

 • ahmet şentürkküçük baş canlı hayvan çiftligi kuracagım.nasıl krediden yararlana bilirim.

  ahmet şentürk

  küçük baş canlı hayvan çiftligi kuracagım.nasıl krediden yararlana bilirim.

 • Ahmet senBİz yerli bir tohum üretim ve Ar-Ge calışması yapan bir firmayız devletin bunlarla ilgili hibe yada ne tür destekleri vardır

  Ahmet sen

  Bİz yerli bir tohum üretim ve Ar-Ge calışması yapan bir firmayız devletin bunlarla ilgili hibe yada ne tür destekleri vardır

 • ilhan arslanben sera ve süs bitki üretmi yapmak istiyom buna kredi veriliyomu veya veriliyosa hanki şartlarda veriliyo bilgi verirseniz m.o tşk tel 5452105036

  ilhan arslan

  ben sera ve süs bitki üretmi yapmak istiyom buna kredi veriliyomu veya veriliyosa hanki şartlarda veriliyo bilgi verirseniz m.o tşk tel 5452105036

 • ali ünalselamunaleykum tarlama faissiz tohum kıredi alacam 10 liralık ilgilenilmesini önemle rica ediyorum bugüne kadar kafama gelen vurdu giden vurdu ilgilenmediler sizden ricam nisan yamurları başlamadan alacam günü ceb telefonuma ev adresime iletirmisiniz canımdan bezdirdiler 05345493304 malatya darende başdirekköyü

  ali ünal

  selamunaleykum tarlama faissiz tohum kıredi alacam 10 liralık ilgilenilmesini önemle rica ediyorum bugüne kadar kafama gelen vurdu giden vurdu ilgilenmediler sizden ricam nisan yamurları başlamadan alacam günü ceb telefonuma ev adresime iletirmisiniz canımdan bezdirdiler 05345493304 malatya darende başdirekköyü

 • ersin taşcı benim projelerim var nerye muracat edecem tarim için kendi cabamla bişeyler yapmaya calişiyom ama biyere varamiyom yardimcı olursaniz

  ersin taşcı

  benim projelerim var nerye muracat edecem tarim için kendi cabamla bişeyler yapmaya calişiyom ama biyere varamiyom yardimcı olursaniz

 • hayrettin kızılbulakığdır kırsal bölgede 100 dönüm arazimde meyve(elma)üreticiliği yapmak istiyorum fakat arazinin yol ve elektrik temini konusunda devlet nası destek verebilir

  hayrettin kızılbulak

  ığdır kırsal bölgede 100 dönüm arazimde meyve(elma)üreticiliği yapmak istiyorum fakat arazinin yol ve elektrik temini konusunda devlet nası destek verebilir

 • ÜZEYİR BORAZANhayvanlık hıbesı almak ıstıyorum yerım ve arazım var 100,200 buyuk bas sıgır ıcın hıbe desdeyı almak ıstıyorum nasıl yararlanabılırım 05303707457 uzeyir-borazan-43@hotmail.com

  ÜZEYİR BORAZAN

  hayvanlık hıbesı almak ıstıyorum yerım ve arazım var 100,200 buyuk bas sıgır ıcın hıbe desdeyı almak ıstıyorum nasıl yararlanabılırım 05303707457 uzeyir-borazan-43@hotmail.com

Yorum Ekle